Úvod do nanoelektroniky

author
1 minute, 2 seconds Read

vlastnosti předmětu

  • online učebnice
  • úkoly: sady problémů (žádná řešení)
  • zkoušky (žádná řešení)

hlavní body kurzu

tento kurz obsahuje kompletní sadu poznámek k kurzům, které pokrývají přístup „zdola nahoru“ k elektronickým zařízením na vysokoškolské úrovni.

popis kurzu

tradičně byl pokrok v elektronice poháněn miniaturizací. Vzhledem k tomu, že se elektronická zařízení blíží molekulárnímu měřítku, je třeba opustit klasické modely chování zařízení. Připravit se na další generaci elektronických zařízení, Tato třída učí teorii proudu, napětí a odporu od atomů nahoru. Pro popis elektronů v nanoměřítku začneme úvodem do principů kvantové mechaniky, včetně kvantizace, duality vlnových částic, vlnových funkcí a Schrödingerovy rovnice. Dále budeme zvažovat elektronické vlastnosti molekul, uhlíkových nanotrubic a krystalů, včetně tvorby energetických pásů a původu kovů, izolátorů a polovodičů. Elektronové vedení bude vyučováno počínaje balistickým transportem a konče odvozením Ohmova zákona. Poté porovnáme balistické s hromadnými MOSFETy. Třída bude zakončena diskusí o možných základních limitech výpočtu.

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.