upravit soubory v Linuxu pomocí vi, nano nebo emacs

author
8 minutes, 12 seconds Read

Úvod

v tomto tutoriálu se podíváme na několik editorů, které můžeme použít k úpravě nebo vytvoření nového souboru v Linuxu.

v distribucích Linuxu je k dispozici mnoho editorů příkazového řádku, z nichž nejpoužívanější editory jsou vim, Nano a Emacs. Tak si je projděme jeden po druhém.

Vim

nejčastěji používaným textovým editorem příkazového řádku je editor vim. Většina distribucí Linuxu je dodávána s předinstalovaným systémem Vim. V některých případech, kdy Vim není předinstalován, můžeme k jeho instalaci použít následující příkazy:

sudo apt-get install vim # For Debian based systems / Ubuntusudo yum install vim # For CentOS / Fedora

Chcete-li upravit soubory v Linuxu pomocí editoru Vim, můžeme použít následující příkaz:

vi testFile

otevře se existující soubor (pokud existuje) nebo vytvoří nový soubor, pokud neexistuje žádný existující soubor s tímto názvem. Jakmile stiskneme <zadejte>, naše obrazovka bude vypadat podobně:

zde ~ (vlnovka) ukazuje, že se jedná o prázdný řádek. Nyní se podívejme, jak Vim funguje.

editor Vim můžeme použít v různých režimech: příkaz a vložení jsou nejčastěji používané. Příkazový režim nám umožňuje spouštět administrativní úkoly, jako je uložení souboru nebo ukončení, zatímco režim vložení nám umožňuje vložit do souboru skutečný text.

Vim začne ve výchozím nastavení příkazovým režimem. Můžeme přejít do režimu vložení zadáním „i“ a můžeme se vrátit zpět do příkazového režimu stisknutím „Esc“.

mějte na paměti, že příkazy editoru Vim jsou velká a malá písmena. Musíme být velmi opatrní s velkými písmeny několika znaků v příkazu.

pojďme nyní projít několik základních příkazů, jak pracovat s Vim.

2.1. Příkazy pro navigaci souborů

pomocí kláves se šipkami klávesnice můžeme pohybovat po textu, jako bychom to dělali v editorech GUI. Spolu s nimi poskytuje Vim také speciální klávesy klávesnice pro pohyb po souboru:

příkaz popis
k přesuňte kurzor na řádek nad aktuálním řádkem
j přesuňte kurzor na řádek pod aktuálním řádkem
h přesunout kurzor doleva o jednu pozici znaku
l přesunout kurzor doprava o jednu pozici znaku

2.2. Příkazy pro úpravu souborů

jakmile víme, jak navigovat, budeme chtít vědět, jaké příkazy upraví obsah souboru:

příkaz popis
i přidat obsah z aktuálního umístění kurzoru
i přidejte obsah z aktuálního umístění kurzoru na začátek aktuálního řádku
o přidejte obsah jako nový řádek těsně za aktuální řádek
x vymažte znak v aktuálním umístění kurzoru
D smazat text z aktuální pozice do konce aktuálního řádku
dd smazat celý aktuální řádek

2.3. Vyjmout, kopírovat a vložit do souboru

nakonec můžeme provést i některé operace kopírování/vkládání:

příkaz popis
RR zkopírujte aktuální řádek
v vyberte pro kopii pomocí šipek nebo pohybových kláves kurzoru vim
y zkopírujte označený text
d vystřihněte označený text
p vložte zkopírovaný text za umístění kurzoru
P vložte zkopírovaný text před umístění kurzoru

2.4. Příkazy úkolů správy souborů

jakmile dokončíme úpravu souboru, musíme si pamatovat, abychom naši práci uložili:

příkaz popis
:w uložte obsah souboru
:q ukončete. Pokud jsou neuložené změny, vim editor dá výzvu k uložení změn
:wq nebo ZZ uložte soubor a ukončete
:w fileName uložte soubor s novým názvem „fileName“. Je to jako funkce“ Uložit jako “ v textových editorech GUI

Nano

Nano je pravděpodobně nejjednodušší pracovat s z našeho seznamu, protože jeho rozhraní je srovnatelné s textovými editory založenými na GUI. Většina distribucí Linuxu je dodávána s předinstalovaným Nano. V některých případech, kdy Nano není předinstalován, můžeme použít následující příkazy založené na jejich nástroji pro správu balíčků:

sudo apt-get install nano # For Debian based systems / Ubuntu sudo yum install nano # For CentOS / Fedora

Chcete-li upravit soubory v Linuxu pomocí Editoru Nano, musíme použít následující příkaz:

nano testFile

takto bude vypadat naše obrazovka, pokud nemáme žádný existující soubor s tímto názvem. Pokud otevřeme existující soubor, Obsah tohoto souboru se zobrazí na obrazovce:

v horní části je číslo verze Nano a název souboru. V dolní části je panel zástupců, který má nejčastěji používané příkazy. Zde symbol ^ znamená klávesu <Ctrl> takže ^Y znamená <Ctrl + Y>.

při práci s Nano mějte na paměti několik věcí:

  • Nano nepřichází s režimy, takže můžeme začít psát přímo do editoru
  • Nano příkazy nejsou malá a velká písmena a v důsledku toho je Ctrl + o stejné jako Ctrl+O a tak dále

Pojďme si projít několik základních příkazů, jak pracovat s Nano editorem.

3.1. Příkazy pro navigaci souborů

pomocí kláves se šipkami můžeme procházet souborem. Nano editor také poskytuje speciální klávesové zkratky:

příkaz popis
Ctrl + P přesuňte kurzor na řádek nad aktuálním řádkem
Ctrl + N přesuňte kurzor na řádek pod aktuálním řádkem
Ctrl+B přesunout kurzor doleva o jednu pozici znaku
Ctrl + F přesuňte kurzor doprava o jednu pozici znaku
Ctrl + mezera posunout vpřed jedno slovo na aktuálním řádku

3.2. Vyjmout, kopírovat a vložit do souboru

můžeme také provádět operace kopírování / vkládání:

příkaz popis
Ctrl + 6 nastavte značku a projděte soubor, který chcete vyjmout / zkopírovat
Alt + 6 zkopírujte označený text
Ctrl + k pro oříznutí označeného textu
Ctrl + u pro vložení označeného textu

3.3. Příkazy pro správu souborů

po všech úpravách budeme chtít uložit nebo zahodit naše změny:

příkaz popis
Ctrl+O uložte obsah souboru. Nano vyzve k zadání názvu souboru
Ctrl + X zcela

Emacs

Emacs je jedním z nejstarších a nejvšestrannějších textových editorů dostupných v systémech Linux a UNIX. emacs má vlastnosti a silné stránky, jako je Vim. Zároveň má snadno zapamatovatelné příkazy připomínající Nano. K instalaci emacs můžeme použít následující příkazy založené na naší distribuci Linuxu:

sudo apt-get install emacs # For Debian based systems / Ubuntu sudo yum install emacs # For CentOS / Fedora

Chcete-li upravit soubory v Linuxu pomocí editoru emacs, můžeme to udělat:

emacs tempFile

horní část je editační část, která je také známá jako hlavní vyrovnávací paměť. Ve spodní části je stavový řádek, který zobrazuje podrobnosti, jako je název souboru a aktuální umístění kurzoru.

poslední řádek je známý jako mini buffer, který emacs používá k interakci s uživatelem. Většina příkazů v Emacsu začíná buď klávesou <Ctrl> nebo klávesou Meta (může to být <Alt> nebo <volba> na základě operačního systému).

< Ctrl> je reprezentován v krátké formě jako „C“, zatímco Meta je reprezentován v krátké formě jako „M“. Klávesa <Esc> je v krátké formě reprezentována jako „E“.

mějte na paměti, že Emacs nepřichází s režimy. Můžeme začít psát přímo v editoru.

pojďme si projít několik základních příkazů, jak pracovat s Emacs.

4.1. Příkazy pro navigaci souborů

můžeme použít klávesy se šipkami klávesnice pro navigaci v souboru nebo použít zkratky:

příkaz popis
C-p přesuňte kurzor na řádek nad aktuálním řádkem
C-n přesuňte kurzor na řádek pod aktuálním řádkem
C-b přesunout kurzor doleva o jednu pozici znaku
C-f přesunout kurzor doprava o jednu pozici znaku
M-f posunout vpřed jedno slovo v aktuálním řádku
M-b přesunout zpět jedno slovo v aktuálním linka
C-a přesunout na začátek řádku
C-e přesunout na konec řádku

4.2. Vyjmout, kopírovat a vložit do souboru

můžeme také provádět některé operace kopírování/vkládání:

příkaz popis
C-Space nastavte značku a projděte soubor, který chcete vyjmout / zkopírovat
E-w zkopírujte označený Text
C-w pro vyříznutí označeného textu
C-y pro vložení označeného textu

4.3. Úkoly správy souborů příkazy

a konečně, pojďme zachránit naši práci:

příkaz popis
C-x C-s pro uložení obsahu do souboru
C-x C-c Chcete-li ukončit editor emacs bez uložení změn, které jsme provedli

závěr

v tomto článku jsme se podívali na Vim, Nano a Emacs. Konkrétně jsme viděli jejich základní příkazy.

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.