Virginia Law

author
2 minutes, 3 seconds Read

v každém rozsudku vráceném proti poskytovateli zdravotní péče v žalobě za zanedbání povinné péče, pokud k činu nebo skutkům zanedbání péče došlo 1. srpna 1999 nebo později, který je souzen porotou nebo v jakémkoli rozsudku vedeném proti poskytovateli zdravotní péče v takové žalobě, která je souzena bez poroty, nesmí celková částka, kterou lze získat za jakékoli zranění nebo smrt pacienta, překročit následující odpovídající částku:

a 1. srpna 1999 až červen 30, 2000 $1.50 mil.
b 1. července 2000 až červen 30, 2001 $1.55 mil.
c 1. července 2001 až červen 30, 2002 $1.60 mil.
d 1. července 2002 až červen 30, 2003 $1.65 mil.
e 1. července 2003 až červen 30, 2004 $1.70 milionů
f 1. července 2004 až červen 30, 2005 $1.75 mil.
g 1. července 2005 až červen 30, 2006 $1.80 mil.
h 1. července 2006 až červen 30, 2007 $1.85 mil.
i 1. července 2007 až červen 30, 2008 $1.925 mil.
j 1. července 2008 až červen 30, 2012 $2.00 milionů
k 1. července 2012 až červen 30, 2013 $2.05 mil.
l 1. července 2013 do června 30, 2014 $2.10 mil.
m 1. července 2014 až červen 30, 2015 $2.15 mil.
n 1. července 2015 až červen 30, 2016 $2.20 mil.
o 1. července 2016 až červen 30, 2017 $2.25 milionů
p 1. července 2017 až červen 30, 2018 $2.30 mil.
q 1. července 2018 až červen 30, 2019 $2.35 mil.
r 1. července 2019 až červen 30, 2020 $2.40 mil.
s 1. července 2020 až červen 30, 2021 $2.45 mil.
t 1. července 2021 až červen 30, 2022 $2.50 milionů
u 1. července 2022 až červen 30, 2023 $2.55 mil.
v 1. července 2023 až červen 30, 2024 $2.60 mil.
w 1. července 2024 až červen 30, 2025 $2.65 mil.
x 1. července 2025 až červen 30, 2026 $2.70 mil.
y 1. července 2026 až červen 30, 2027 $2.75 milionů
z 1. července 2027 až červen 30, 2028 $2.80 mil.
aa 1. července 2028 až červen 30, 2029 $2.85 mil.
ab 1. července 2029 až červen 30, 2030 $2.90 mil.
ac 1. července 2030 až červen 30, 2031 $2.95 milionů

v každém rozsudku vráceném proti poskytovateli zdravotní péče v žalobě za zanedbání povinné péče, pokud k činu nebo skutkům zanedbání povinné péče došlo 1. července 2031 nebo později, který je souzen porotou nebo v jakémkoli rozsudku proti poskytovateli zdravotní péče v takové žalobě, která je souzena bez poroty, nesmí celková částka vymahatelná za jakékoli zranění nebo smrt pacienta překročit 3 miliony dolarů. Každé roční zvýšení se vztahuje na akt nebo akty zanedbání povinné péče, ke kterým došlo ke dni účinnosti zvýšení nebo později.

došlo-li k činu nebo skutkům zanedbání povinné péče před 1.srpnem 1999, nesmí celková částka, kterou lze získat za jakékoli zranění nebo smrt pacienta, překročit omezení vymáhání stanovené v tomto statutu, protože platilo v době, kdy k činu nebo skutkům zanedbání povinné péče došlo.

při výkladu tohoto oddílu se použijí definice uvedené v § 8.01-581.1.

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.