Získejte pomoc se všemi věcmi AML

author
1 minute, 6 seconds Read

MLRO (úředník pro hlášení praní špinavých peněz) je jmenovaný úředník, který obdrží zveřejnění (je informován o jakýchkoli podezřeních na praní špinavých peněz nebo potenciální praní špinavých peněz někým jiným ve firmě) a zveřejňuje příslušným orgánům informace o podezření na praní špinavých peněz.

regulované podniky mají často důstojníka MLRO nebo BSA. Role nese významnou odpovědnost a musí ji převzít náležitě zkušený jedinec, který má v podnikání dostatečnou senioritu a autoritu. Musí mít přístup ke všem obchodním klientským souborům a obchodním informacím, aby mohli činit informovaná rozhodnutí. MLRO musí rozhodnout, zda existuje podezření nebo důvodné důvody pro podezření z praní špinavých peněz a zda jsou tato podezření řádně zveřejněna. Ve větších regulovaných organizacích, MLRO může mít tým lidí, kteří s nimi pracují, ale konečná odpovědnost za školení proti praní špinavých peněz v rámci podnikání, navrhování a implementace systémů a postupů AML, a správa zveřejnění leží na MLRO.

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.