gratis Missouri Afslut krav Gerning

author
2 minutes, 15 seconds Read

en Missouri (MO) Afslut krav gerning repræsenterer et middel til at overføre fast ejendom i Missouri. Navnet kommer fra faktisk “holde op” eller overføre væk din interesse i en ejendom.

en afslutningskrav giver dig mulighed for at overføre de rettigheder, du måtte have i ejendommen, til en anden person eller enhed. Det kaldes undertiden fejlagtigt en ” Afslut krav gerning,” “Afslut krav gerning,” eller en ” hurtig krav gerning.”

det er i modsætning til en garantiakt, der lover køberen, at sælgeren har ejerskab af ejendommen fri og fri for alle panterettigheder og andre interesser. En garanti gerning giver langt flere forsikringer om gyldigt ejerskab i forhold til en afslutningskrav gerning.

vigtige love& krav

 • Love: 442.150, 59.310 (formatering) og 442.150 (notar)
 • formatering:
  • Udskriv kun sider på den ene side
  • hæft eller på anden måde fastgør flere sider til hinanden
  • brug ikke en skrifttype, der er mindre end 8-punkts type
  • sørg for, at dokumentet er tilstrækkeligt læseligt
  • brug hvidt papir eller lyst papir, der er mindre end 20 pund vægt
  • brug ikke vandmærker eller synlige indeslutninger (bortset fra plats og undersøgelser)
  • brug sort eller mørk blæk til signaturer
  • sørg for, at der er en øverste margen på mindst tre inches og en margen overalt ellers på mindst tre fjerdedele af en tomme
  • Kart 59.313 tillader optageren at acceptere handlinger, der ikke helt overholder formateringskravene for et ekstra gebyr på $25
 • forsideark: nogle amter leverer også eksempler på forsideark, der skal sendes med dine afslutningskravshandlinger
 • gebyrer: gebyrer for at indgive en afslutningskravshandling varierer afhængigt af hvor mange sider din gerning kan være; det er generelt $21 for den første side og $3 for hver ekstra side

hvordan man skriver og arkiverer en Afslutningskravshandling i Missouri

Trin 1: Få en standard afslutningsanmodningsformular fra dit amtskontor, eller brug en online formular til at begynde at udarbejde din afslutningsanmodning.

Trin 2: Inkluder følgende på hvert afslutningsdokument.

  1. dokumentets titel
  2. datoen for overdragelsen
  3. alle tilskudsmodtageres navne
  4. eventuelle tilskudsmodtageres navne
  5. lovbestemte adresser
  6. en juridisk beskrivelse af ejendommen
  7. henvisninger til referencebøgernes sidetal, hvis relevant

Trin 3: Opret en forside, hvis det ønskes

Trin 4: Send skødet til amtsoptageren, hvor ejendommen er placeret via post eller ved hjælp af elektronisk arkivering, hvis tilgængelig

hvis optagelsen accepteres, modtager du et filstemplet dokument tilbage fra optageren. Hvis der er fejl, du skal adressere, så sender amtsoptageren MI-kravet tilbage til dig med årsagen til afvisningen. I nogle tilfælde kan de acceptere dokumentet med fejl og opkræve et ekstra gebyr på $25.

mange amter har mulighed for at søge efter fast ejendom optegnelser online, men du kan også kontakte amtet for mere information om fast ejendom i dit amt.

Similar Posts

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.