En Ny Farmakoterapi For Alkoholavhengighet: Olanzapin

author
2 minutes, 53 seconds Read

det første målet med studien er å avgjøre om olanzapin er effektiv til å redusere trang til kø (dvs. subjektiv trang samt aktivering av midthjernen og prefrontal cortex etter eksponering for alkoholsignaler) for alkohol og redusere alkoholbruk i et utvalg av alkoholavhengige personer. Det andre målet er å teste den antatte endringsmekanismen ved å avgjøre om effekten av olanzapin på alkoholbruk er mediert av effekten av olanzapin på cue-utløst sug. Det endelige målet vil være å undersøke om genetiske forskjeller modererer effekten av olanzapin.

i tillegg til laboratoriestudier på dopaminantagonister og alkoholbehov (F. Eks. Modell et al., 1993; Hutchison et al., 2001), har nyere kliniske rapporter antydet at clozapin, en potent D4-reseptorantagonist, reduserer rusmisbruk blant personer med comorbid rusmisbruk / avhengighet (Green et al., 1999; Zimmet et al., 2000; Lee et al, 1998) og spesielt alkoholbruk (Drake Et al., 2000). Dyreforsøk har også antydet at clozapin reduserer frivillig inntak av nikotin (Kameda et al., 2000). Gitt noen av disse tidlige funnene, gjennomførte vi en laboratorietest av effekten av olanzapin på cue-fremkalt trang og trang etter alkoholforbruk blant tunge sosiale drikkere (Hutchison et al ., 2001). Vi bestemte oss for å teste olanzapin fordi det også retter Seg mot D4-reseptoren, men ikke så sterkt som klozapin, og fordi olanzapin hadde den beste bivirkningsprofilen blant FDA-godkjente medisiner som retter seg mot dopaminreseptorer bredere, Og D4 mer spesifikt. Denne første testen viste at olanzapin dempet effekten av alkoholsignaler på to separate tiltak av trang til å drikke over to separate eksperimentelle økter, og at olanzapin forhindret økt trang til å drikke etter alkoholforbruk. Med hensyn til effektene på trang til å drikke, er funnene i denne studien generelt i samsvar med den teoretiske premissen om at denne appetittvekkende oppførselen delvis er mediert av mesolimbisk dopaminaktivering.

for å replikere og utvide våre tidligere resultater med olanzapin, ble en annen studie designet for å undersøke om olanzapin (5 mg) reduserte suget sammenlignet med cyproheptadin (4 mg), som ble brukt som aktiv kontrollmedisin. Det er viktig å merke seg at det ikke finnes andre publiserte studier (så vidt vi vet) som har brukt en så streng eksperimentell kontroll i en test av et farmakologisk middel som retter seg mot alkoholbehov hos mennesker. For eksempel har tidligere studier med naltrexon kun benyttet placebo-kontroll. Resultatene fra denne undersøkelsen indikerte at olanzapin og cyproheptadin ga tilsvarende sedasjonsnivåer. Olanzapin reduserte imidlertid suget før og etter inntak av alkohol, sammenlignet med cyproheptadin (Hutchison et al., 2003). Videre var det en signifikant medisin ved DRD4 vntr polymorfismeinteraksjon slik at olanzapin reduserte alkoholfremkalt trang, særlig BLANT drd4 L-individer. For å utvide disse funnene gjennomførte vi en 12-ukers randomisert, dobbeltblind studie av olanzapin i behandling av alkoholavhengighet (Hutchison et al., i pressen). I samsvar med våre tidligere studier, resultatene antydet at olanzapin redusert kø fremkalte craving og alkoholforbruk betydelig BLANT DRD4 L individer, men IKKE DRD4 s individer. Begge disse to siste studiene ble utført Ved Boulder GCRC.

Her, en dobbeltblind, placebokontrollert 3 (Legemiddel: olanzapin 5 mg, olanzapin 2,5 mg vs. placebo) x 7 (Tid: Baseline, 2, 4, 8, 12, 24, 36 uker) blandet faktoriell design, hvor medisinering er en mellom-fag faktor og tid er en innen-fag faktor, vil bli brukt til å teste behandlingsresultat hypoteser. Forsøkspersonene vil bli randomisert til enten å få olanzapin (5 mg), olanzapin (2,5 mg) eller placebo i en periode på 12 uker, slik AT DET er like mange DRD4 L individer i hver legemiddelgruppe. Alle fag vil også motta 7 økter med medisinering / støttende terapi(detaljert nedenfor). Oppfølgingsvurderinger vil bli gjort ved 4, 8, 12 uker( slutten av behandlingen), 24 uker og 36 uker.

Similar Posts

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.