Naturlige befolkningsbevegelser

author
4 minutes, 1 second Read

NATURLIGE BEFOLKNINGSBEVEGELSER

Naturlige befolkningsbevegelser er de som viser vekst eller nedgang i antall innbyggere basert utelukkende på fødsler og dødsfall. For å gjøre dette må vi beregne fødselsraten og dødsraten og naturlig vekst, selv om vi også vil inkludere den totale fruktbarhetsgraden, generell, reell vekst og trekkbalansen

RÅ FØDSELSRATE

Relaterer antall fødsler som skjer på et gitt sted over en lang periode, normalt et år blant befolkningen på det stedet, midt i det året (estimert). Kvotienten uttrykkes i poeng per tusen.

RÅ DØDSRATE

Relaterer antall dødsfall som forekommer på et gitt sted over en tidsperiode, vanligvis ett år blant befolkningen på det stedet, midt i det året (estimat). Kvotienten uttrykkes i poeng per tusen.

VEGETATIV VEKST

er forskjellen mellom fødselsrate og dødelighet.

Kommentar til tabellen over naturlige befolkningsbevegelser

som det fremgår av tabellen, kan det ikke sies at noen av variablene observert i tabellen har et klart tempo i fremgang eller kontinuerlig nedgang, bare med hensyn til fødsler, vegetativ vekst og fødselsrate siden 2000 er det en progressiv økning, til 2003. Tidligere var det oppturer og nedturer i sine verdier. Vi ser at det alltid har vært en positiv vegetativ vekst, siden fødsler alltid har vært høyere enn dødsfall. Dødsfall og dødelighet har også økt siden 1998, men på en variabel og uregelmessig måte. Denne veksten er normal, siden en av konsekvensene av befolkningens progressive aldring er økningen i dødeligheten, på grunn av at det er et større antall populasjoner av risikofylt alder på grunn av økningen i eldre befolkningen. Dødeligheten i el Ejido er uansett ganske lav, hvis vi vurderer skalaen der den anses høy hvis den er over 30‰, moderat mellom 15 og 30 ‰ og lav under 15 ‰. I Spania er dødeligheten rundt 9 ‰

ÅR FØDSLER DØDSFALL VEKST FØDSELSRATE DØDELIGHET
1998 685 195 490 13,35 3,8
1999 554 237 317 10,35 4,43
2000 918 208 710 16,65 3,77
2001 754 215 539 13,37 3,81
2002 818 276 542 13,83 4,66
2003 928 266 662 14,83 4,25

Data tatt med referanse til 31 desember

rå fødselsrate av enheter av befolkningen i 2003.

de ekstreme verdiene observert I Almerimar skiller seg ut, med den høyeste verdien 26.73 ‰, i motsetning til den laveste verdien som er observert i Old Guards med 4.07‰ Landsbyene Balerma, El Ejido, Santa Mª del Águila og Pampanico ligger svært nær gjennomsnittet av 14.3 ‰ som presenterer hele kommunen. Dette er lave fødselsrater som helhet, i stor grad sammenlignbar med landsgjennomsnittet, siden satsen for øyeblikket er under 15 ‰ Fødselsraten anses som høy hvis den er over 30‰, moderat mellom 15 og 30 ‰ og lav under 15 ‰. De eneste moderate prisene i kommunen er De Av Almerimar, Matagorda Og Las Norias, resten er alle lave i henhold til denne skalaen.

Rå fødselsrate etter befolkningsenheter i 2003

Enhet TBN
Almerimar 26,73
Balerma 13,52
El Ejido 14,56
Guardias Viejas 4,07
Matagorda 18,7
Las Norias 17,53
Pampanico 12,82
St. Augustine 10,54
Santa Maria Eagle 13,38
Tarambana 11,34

Data hentet fra 1. januar 2003 til 31. desember 2003

fruktbarhetstall generelt

fruktbarhetstallet generelt gjelder antall levendefødte med gjennomsnittlig antall kvinner 15 til 49 år. Fertilitetsraten tar bare hensyn til kvinner i fertil alder.

Tfg= Fødsler x 1000
Kvinner (15-49)

1999 = 554 / 13840 = 4
2000 = 918 / 14140 = 6.4
2001 = 754 / 14583 = 5.1
2002 = 818 / 15053 = 5.4
2003 = 928 / 16253 = 5.7

resultatene av fruktbarhetsraten begynner vanligvis i år 1999 med et resultat av 4, noe som viser oss at fruktbarheten er redusert, i 2000 lider et stort hopp, med en hastighet på 6,4 som er en fruktbarhet svært høy, delvis kan skyldes det store bidraget fra innvandrere det året, som har fødselsrater, og fruktbarhet svært overlegen den spanske. I 2000 falt prisen til 5,1, men er fortsatt høy, derfra til 2003 øker den til 5,7.

det har ikke vært mulig å gjøre det innen 2004 da det mangler data om fødsler i det året.

Reell vekst

Reell vekst: er den endelige befolkningen, minus den opprinnelige befolkningen, delt på antall år mellom den opprinnelige befolkningen og den endelige befolkningen.

(Endelig populasjon – innledende populasjon) / antall år

er laget av treårsalder i de to første aldersgruppene unntatt toårsalderen 2004-2005.

(1998-2000) = (53008 – 50170) / 3 = 946

(2001-2003) = (61265 – 55710) / 3 = 1851.6 = 1851

(2004-2005) = (69078 – 63914) / 2 = 5164 / 2 = 2582

økningen som skjer i den virkelige veksten er ganske betydelig og progressiv, av de første tre årene (1998-2000) til den andre (2001-2003) nesten dobler befolkningen, da den passerer en vekst på 946 innbyggere i 1851 innbyggere, mens den andre treårsperioden (2001-2003) biennium 2004-2005 går til en vekst på 2582 innbyggere, er denne veksten mer enn mulig at den i 2006 ville ha Doblet størrelsen på veksten opplevd i treårsperioden fra 2001 til 2003.

Trekkbalanse

trekkbalansen er forskjellen mellom reell vekst og vegetativ vekst, eller også forskjellen mellom innvandrere og emigranter.

Reell vekst-Vegetativ vekst.

årene er strukturert av triennia.

(1998-2000) = 946 – 1517 =-571

(2001-2003) = 1851.6 – 1743 = 108.6

migrasjonsbalansen for treårsperioden 1998-2000 var -571, til 108.6, som har redusert betydelig, omtrent fem ganger mindre enn i første triennium. Dette er fordi forskjellen mellom innvandring og utvandring har snevret, som vi vil se i avsnittet om utviklingen av migrasjon.

i fravær av fødsels-og dødelighetsdata for 2004 og 2005 har det ikke vært mulig å finne migrasjonsbalansen for disse årene.

ÅR Folkevandringer Innvandring Utelatelser
1981 43 148 17
1982 163 458 648
1983 371 1097 409
1984 399 1422 312
1985 621 1537
1986 258 421 398
1987 564 944 719
1988 601 1069 322
1989 779 938 409
1990 834 1072
1991 445 467 449
1992 704 785 958
1993 818 965 413
1994 818 1203 203
1995 927 1324
1996 375 371 588
1997 692 1143 1225
1998 994 1223 770
1999 1394 1792 603
2000 1810 3658 364
2001 2017 2726 140
2002 1955 3607 1255
2003 2153 3627 615

Similar Posts

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.