ReliefWeb

author
2 minutes, 11 seconds Read

NAFS-implementeringen er anslått å koste rundt sytti millioner dollar i løpet av de fem årene av implementeringen 2020-2024. NAFS-kostnaden er en beskjeden investering gitt de potensielle liv som er reddet og økonomisk toll avverget av de stadig fremvoksende folkehelsetruslene i samme periode. Ressurskartlegging og mobilisering er viktig siden bare 25% av budsjettet er finansiert. Det er derfor behov for at alle interessenter spiller sine respektive roller for å sikre At Sør-Sudan etablerer og opprettholder DEN NØDVENDIGE IHR-kapasiteten for helsesikkerhet.

SAMMENDRAG

nye og nye trusler med pandemisk potensial fortsetter å utfordre skjøre helsesystemer i Den Afrikanske regionen, og skaper enorme menneskelige og økonomiske toll. Det pågående 10. utbruddet Av Ebola – Virussykdom (EVD) i nabolandet Den Demokratiske Republikken Kongo (DRC), er allerede det nest største utbruddet AV EVD etter det ødeleggende utbruddet I Vest-Afrika fra 2013-2016. For at nabolandene, inkludert Republikken Sør-Sudan, effektivt skal kunne redusere grenseoverskridende overføring av EVD, må de være operasjonelt klare til å reagere tilstrekkelig. Det er imidlertid behov for betydelige ressurser for å engasjere relevante sektorer og partnere for systematisk å gjennomføre beredskapstiltak som vil ha en varig effekt og bidra til å styrke kjernekapasiteten FOR IHR (2005).

Helsesikkerhetsplanlegging og beredskap er avgjørende for en effektiv gjennomføring AV IHR 2005. I tråd med den regionale strategien for helsesikkerhet og nødsituasjoner vurderer landene I WHOS AFRO-region SIN IHR-kjernekapasitet og utvikler deretter nasjonale handlingsplaner for å løse kapasitetshull som er identifisert. Mange av kjernekapasitetene og mye av infrastrukturen som kreves for effektiv implementering av IHR, bidrar også til å etablere operativ beredskap for nødsituasjoner fra alle farer.

Investering i beredskap er svært kostnadseffektivt, beskytter liv og ivaretar levebrød og lokalsamfunn. Enten målt i menneskeliv reddet eller økonomisk forstyrrelse unngås, er avkastningen på investeringer i epidemi, pandemi og beredskap høy.

Joint External Evaluation (Jee) av IHR implementeringskapasitet For Sør-Sudan, gjennomført i oktober 2017, bekreftet mange alvorlige hull som truer folkehelsen, miljøet og økonomien I Sør-Sudan.
NAFS mål er å bygge nasjonal kapasitet For Republikken Sør-Sudan til å være en robust nasjon som kan forebygge, oppdage og svare på eventuelle folkehelsetrusler.

Den Nasjonale Styringsgruppen (NSC) og Den Tekniske Komiteen (TC) vil lede gjennomføringen av planen. Statsråden Er LEDER AV NSC.

Helsedepartementet er SEKRETARIAT for SJØFARTSDIREKTORATET og leder For Den Tekniske Komiteen. Alle implementeringsbyråer skal utarbeide månedlige rapporter til sekretariatet som skal analysere, konsolidere og sende inn til styringskomiteen for strategisk beslutningstaking.

NAFS inkorporerer anbefalinger på høyt nivå til Regjeringen I Republikken Sør-Sudan, WHOS Landkontor & partnere, WHO (regionalt kontor & hovedkvarter) og andre givere om implementeringsprioriteter.

Similar Posts

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.