Mercurius in 10e huis

author
6 minutes, 43 seconds Read

laatst bijgewerkt op 23 April 2020 om 11:29

Mercurius in 10e huis verenigt zich met de energieën van het door Saturnus geregeerde sterrenbeeld Steenbok. Als het 10e sterrenbeeld, Steenbok vertegenwoordigt natuurlijk het 10e huis en daarom deelt soortgelijke energieën met het.

meer over Mercurius

meer over het 10e huis

het is belangrijk op te merken dat de positieve plaatsing van Zon, Saturnus en de 10e huisheer een belangrijke rol spelen bij het versterken van de gunstige effecten of het redden van negatieve resultaten van slecht geplaatst Mercurius in het 10e huis.

Sun speelt een belangrijke rol in deze combinatie omdat het dezelfde betekenis heeft als het 10e huis, zoals eer, reputatie en royalty ‘ s. Saturnus is verwant aan het 10e astrologische huis omdat het strikte organisatie, discipline, wet, respect van ondergeschikten en orde betekent.

de 10e huislinger wordt een gids voor Mercurius in het gegeven huis. Vandaar dat de conditie van de 10e huislulier extra en diepere uitkomsten van deze combinatie bepaalt.

daarnaast wordt de meerderheid van de resultaten ook bepaald door het sterrenbeeld waarin Mercurius in het 10e huis woont.

resultaten van Mercurius in het 10e huis

het 10e huis van de astrologie weerspiegelt het hoogste punt aan de hemel en draagt dus betekenissen van de hoogste prestaties in iemands leven, naam, faam, eer, positie, status, enzovoort.Wanneer Mercurius betrokken is bij de energieën van dit beschouwde huis, symboliseert het stralen met intelligentie, wijsheid, communicatieve vaardigheden en wordt het beroemd en bereikt het grote hoogten met Mercuriaanse eigenschappen.

sociaal uitgaand

allereerst maakt Mercurius in het Tiende Huis mensen zeer spraakzaam en sociaal uitgaand. Als Mercurius goed geplaatst is, geeft het aan een goed sociaal en moreel gedrag te hebben en bekend te zijn om deze positieve eigenschappen.

het uitvoeren van goed Karma

het tiende huis is het huis van karma dat zich manifesteert in de handelingen en neigingen van een betrokken persoon.Als Mercurius goed geplaatst is in het beschouwde huis, duidt het op liefde voor rechtvaardigheid en het uitvoeren van vrome daden voor de samenleving waarvoor ook een hoog niveau van roem, naam en prestige wordt verkregen.

in feite is het opbouwen van goed karma door vrome daden heilzaam op verschillende manieren, resulterend in vele zegeningen, waaronder een hoog niveau van succes in ondernemingen en ondernemingen.

als Mercurius slecht is geplaatst in het 10e huis, wijst het op slechte daden en verschillende verstopte worstelingen als gevolg van slechte karmische records die het pad naar succes belemmeren.

bron van inkomsten

omdat het 10e huis behoort tot de driehoek van rijkdom (Artha Trikona) geeft het een aanwijzing over hoe rijkdom wordt verdiend in het leven door middel van hoofdactiviteiten.

wanneer Mercury betrokken is, worden de winsten van rijkdom waargenomen door onderwijs, coaching, ondernemerschap door gebruik te maken van eigenschappen/talenten van communicatie, intelligentie, poëzie, schrijven, analyseren, beheren, publiceren, enzovoort.

bovendien, als Mercurius goed geplaatst is in het beschouwde huis, geeft het een groot aantal welvaartswinsten aan met behulp van volharding, discipline en vastberadenheid.

mentaal gedisciplineerd

aangezien Mercurius mentale intelligentie betekent, geeft het aan dat inboorlingen met waardig Mercurius in het 10e huis mentaal zeer gedisciplineerd zijn, waardoor ze geleidelijk kunnen evolueren door hun mentale vaardigheden en intelligentie te verbeteren. Dit ondersteunt hun klim op de carrièreladder en uiteindelijk bereiken grote prestaties en status in de samenleving, carrière, of het bedrijfsleven.Aangezien Mercurius een natuurlijke weldadige planeet is, bevordert Mercurius eerder succes met minder drukte in vergelijking met natuurlijke malefische planeten. Echter, deze plaatsing van Mercurius vereist extreme niveaus van mentale discipline en geleidelijke verbetering van cognitieve vaardigheden om te bloeien.

daarnaast wijst het aspect van goed geplaatst Mercurius op het 4e huis (van luxueuze transportmiddelen) van het 10e huis op zegeningen van mooie eigendommen (met de harmonieuze huiselijke omgeving), diverse luxueuze artikelen en transportmiddelen.

anderzijds geeft de slechte plaatsing van kwik in het Tiende Huis negatieve resultaten met betrekking tot het bovengenoemde.

Moeder

het vierde huis, waarop het Tiende Huis Mercurius het aspect geeft, draagt de Betekenis van moeder. Vandaar dat deze combinatie duidt op een zeer calculatieve, communicatieve, intelligente, ondersteunende moeder met goede financiële, management, analyseren en organisatorische vaardigheden.Bhadra Pancha Mahapurusha Yoga

Mercurius in eigen teken of teken van zijn verheffing het 10e huis (Kendra – vierhoekig) produceert een zeer gunstige planetaire combinatie Bhadra (Mercurius) Yoga.

als algemeen effect van deze krachtige planetaire combinatie erft de native alle beste eigenschappen van de planeet Mercurius, zoals krachtige mentale intelligentie, grote analytische vaardigheden, strategische mentaliteit, efficiënte communicatie-en publicatievaardigheden, enz.die nuttig zijn bij het bereiken van grote prestaties en sociale rang in de publieke sfeer, zoals het 10e huis suggereert.

klassieke analyse

Bhrigu Sutras

volgens deze klassieke bron ontmoet een inwoner met een goed geplaatste Mercurius in het 10e huis welvaart door deugdzame activiteiten, goede bedoelingen en vrome daden.Dat komt omdat Mercurius de planeet van het intellect is die het vermogen geeft om goed van het slechte te onderscheiden, fout van goed. Vandaar dat een sterk en waardig (in eigen, Vriendelijk of verheven teken) Mercurius die intellectuele manier van denken geeft die deze inboorlingen in staat stelt een rechtvaardig en deugdzaam levenspad te volgen.Met hun vrome en goede bedoelingen jegens de samenleving verdienen deze inboorlingen een grote reputatie en bewondering van de leden van de samenleving en ook van de autoriteiten.

zo ‘ n inboorling zal niet impulsief zijn, maar eerder geduldig Omdat Mercurius hen analytisch denkwerk verschaft dat hen motiveert om vele malen na te denken alvorens te handelen.Aangezien het 10e huis een huis is van geleidelijke groei en verbetering, dat Upachaya Bhava wordt genoemd, zal het intellect van dergelijke inboorlingen geleidelijk groeien en verbeteren in de loop van de tijd. Dit maakt hen grote meesterbreinen met sterke cognitieve vaardigheden.

bovendien, als Mercurius in zijn eigen of verheven teken staat of geassocieerd wordt met Jupiter in het 10e huis, motiveert het de inboorlingen om nederige handelingen te verrichten ten behoeve van de samenleving. Ze zullen ook betrokken zijn bij spirituele of religieuze activiteiten en ceremonies.

echter, als Mercurius in vijandig teken staat of in het 10e huis gevallen is, geeft het aan beroofd te zijn van intellect, wat ook aangeeft dwaas te zijn en niet te weten wat goed of fout is. Een onwaardige Mercurius in het 10e huis wijst ook op de uitvoering van onethische en zondige daden. De acties van dergelijke inboorlingen worden gemotiveerd door reclame intenties.De associatie van Mercurius in dit huis met een natuurlijke malefische planeet zal de inheemse niet zondig en onrechtvaardig maken, maar het maakt hen hard, streng, wreed en meedogenloos.

Brihat Jataka

in deze klassieke bron wordt zonder meer vermeld dat dergelijke inboorlingen een machtige positie in de maatschappij, carrière of het bedrijfsleven bereiken en daardoor gelukkig worden.

Phaladeepika

individuen met deze combinatie zullen succes en een krachtige status in het leven bereiken met rechtvaardige daden, intellect en wijsheid.

Saravali

dezelfde positieve resultaten worden in Saravali vermeld, zoals hierboven. Daarnaast zullen dergelijke inboorlingen veel tolerantie hebben. Het aspect van Mercurius op het 4e huis beïnvloedt hun educatieve pad positief waardoor ze meestal goed opgeleid als Mercurius is goed aspected en waardig in het 10e huis.

dergelijke inboorlingen krijgen ook veel eer van de samenleving en ambtenaren en worden beloond voor hun intellectuele en rechtvaardige prestaties.

Chamatkara Chintamani

volgens deze klassieke bron overtreffen de acties en inspanningen van de native het aantal woorden. Dat wil zeggen, deze inboorlingen zijn mensen van actie die trouw blijven aan hun woorden en doelen.

dit maakt hen zeer potente managers, leiders, of gezaghebbende persoon is hun expertise. ze zullen ook worden gerespecteerd en bekend om hun deugdzame karaktertrekken.

ontdek Mercurius in verschillende astrologische dierenriemtekens voor meer diepgaande resultaten.

wist u dat deze genoemde effecten zich in bepaalde perioden manifesteren?

 • Specifieke perioden waarin de resultaten van de planeten volle manifesteren
 • Waardigheden van planeten met een vijf-voudig tabel
 • Gedetailleerde analyse van de planetaire hoofd-en subperiods tientallen jaren vooruit
 • Maandelijkse analyse van de 5 volgende jaren
 • Speciale Panchang of Zon-Maan Yoga-Analyse
 • Uw Nakshatra en Op de interpretatie
 • de Divisie grafieken
 • Wiskundige planetaire krachten
 • Speciale Lal Kitab Interpretaties
 • Veel Algemene Gedetailleerde Voorspellingen
 • Lucky Edelstenen
 • En nog veel meer in een 200 + pagina ‘ s tellend rapport.

Similar Posts

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.