Virginia Law

author
2 minutes, 10 seconds Read

in een vonnis tegen een zorgverlener in een procedure voor wanpraktijken waarbij de handeling of handelingen van wanpraktijken plaatsvonden op of na 1 augustus 1999, die wordt berecht door een jury of in een vonnis tegen een zorgverlener in een dergelijke procedure die wordt berecht zonder jury, mag het totale bedrag dat kan worden hersteld voor enig letsel aan of overlijden van een patiënt niet hoger zijn dan het volgende, overeenkomstige bedrag:

een 1 augustus 1999 tot en met juni 30, 2000 $1.50 miljoen
b 1 juli 2000 tot en met juni 30, 2001 $1.55 miljoen
c 1 juli 2001, tot en met juni 30, 2002 $1.60 miljoen
d 1 juli 2002, tot en met juni 30, 2003 $1.65 miljoen
e van 1 juli 2003 tot en met juni 30, 2004 $1.70 miljoen
f 1 juli 2004, tot en met juni 30, 2005 $1.75 miljoen
g 1 juli 2005, tot en met juni 30, 2006 $1.80 miljoen
h 1 juli Van 2006 tot en met juni 30, 2007 $1.85 miljoen
i 1 juli 2007, tot en met juni 30, 2008 $1.925 miljoen
j 1 juli 2008 tot en met juni 30, 2012 $2.00 eur
k 1 juli 2012 tot en met juni 30, 2013 $2.05 miljoen
l 1 juli 2013, tot en met juni 30, 2014 $2.10 miljoen
m 1 juli 2014, tot en met juni 30, 2015 $2.15 miljoen
n 1 juli 2015, tot en met juni 30, 2016 $2.20 miljoen
o 1 juli 2016, tot en met juni 30, 2017 $2.25 miljoen
p 1 juli 2017, tot en met juni 30, 2018 $2.30 miljoen
q 1 juli 2018, tot en met juni 30, 2019 $2.35 miljoen
r 1 juli 2019, tot en met juni 30, 2020 $2.40 miljoen
s juli 1, 2020, tot en met juni 30, 2021 $2.45 miljoen
t 1 juli 2021, tot en met juni 30, 2022 $2.50 miljoen
u 1 juli 2022, tot en met juni 30, 2023 $2.55 miljoen
v juli 1, 2023, tot en met juni 30, 2024 $2.60 miljoen
w 1 juli 2024, tot en met juni 30, 2025 $2.65 miljoen
x 1 juli 2025, tot en met juni 30, 2026 $2.70 miljoen
y 1 juli 2026, tot en met juni 30, 2027 $2.75 miljoen
z 1 juli 2027, tot en met juni 30, 2028 $2.80 miljoen
aa 1 juli 2028, tot en met juni 30, 2029 $2.85 miljoen
ab 1 juli 2029, tot en met juni 30, 2030 $2.90 miljoen
ac juli 1, 2030, tot en met juni 30, 2031 $2.95 miljoen

In een uitspraak teruggestuurd tegen een zorgverlener in een actie voor wanpraktijken waar de handeling of handelingen van onregelmatigheden zich hebben voorgedaan op of na 1 juli 2031, dat is geprobeerd door een jury of in een uitspraak, gedaan tegen een zorgverlener in een dergelijke handeling die geprobeerd, zonder jury, het totale bedrag voor enig letsel aan of overlijden van een patiënt mag niet meer bedragen dan $3 miljoen. Elke jaarlijkse verhoging is van toepassing op handelingen van wangedrag die zich voordoen op of na de datum van inwerkingtreding van de verhoging.

indien de handeling of handelingen van wangedrag zich voordeed vóór 1 augustus 1999, mag het totale bedrag dat kan worden hersteld voor enig letsel aan of overlijden van een patiënt niet hoger zijn dan de in dit statuut vastgelegde beperking van het herstel zoals die gold toen de handeling of handelingen van wangedrag zich voordeed.

bij de interpretatie van dit deel zijn de definities van § 8.01-581.1 van toepassing.

Similar Posts

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.