Merkury w dziesiątym domu

author
7 minutes, 15 seconds Read

Ostatnia aktualizacja 23 kwietnia 2020 o 11:29

Merkury w dziesiątym domu łączy się z energiami znaku zodiaku rządzonego przez Saturna Koziorożca. Jako dziesiąty znak zodiaku Koziorożec naturalnie reprezentuje dziesiąty Dom i dlatego dzieli z nim podobne Energie.

więcej o Merkurym

więcej o 10 domu

ważne jest, aby pamiętać, że pozytywne położenie Słońca, Saturna i pana 10 domu odgrywają ważną rolę w wzmacnianiu korzystnych efektów lub ratowaniu przed negatywnymi skutkami źle umieszczonego Merkurego w 10 domu.

Sun odgrywa ważną rolę w tej kombinacji, ponieważ dzieli podobne znaczenie z dziesiątym domem, takie jak honor, reputacja i królewskość. Saturn jest związany z 10 domem astrologicznym, ponieważ oznacza ścisłą organizację, dyscyplinę, prawo, szacunek podwładnych i porządek.

dziesiąty władca domu staje się przewodnikiem po Merkurym w danym domu. Stąd też stan władcy dziesiątego rodu determinuje dodatkowe i głębsze efekty tej kombinacji.

dodatkowo, większość wyników jest również określona przez znak zodiaku, w którym Merkury mieszka w 10 domu.

wyniki Merkurego w dziesiątym domu

dziesiąty Dom astrologii odzwierciedla najwyższy punkt na niebie, a tym samym niesie ze sobą znaki najwyższych osiągnięć w życiu, imienia, sławy, honoru, pozycji, statusu i tak dalej.

kiedy Merkury jest zaangażowany w energie tego rozważanego domu, symbolizuje Lśnienie inteligencją, mądrością, umiejętnościami komunikatywnymi, a także staje się sławny i osiąga wielkie wysokości dzięki cechom Merkuriańskim.

społecznie wychodzący

po pierwsze, Merkury w 10.domu sprawia, że ludzie są bardzo gadatliwi i społecznie wychodzący. Jeśli Merkury jest dobrze sytuowany, oznacza to, że ma dobre zachowanie społeczne i moralne oraz jest znany z tych pozytywnych cech.

działanie dobrej karmy

dziesiąty dom to dom karmy, który przejawia się w działaniach i skłonnościach danej osoby.

w związku z tym, jeśli Merkury jest dobrze umieszczony w rozważanym domu, wskazuje to na miłość do prawości i wykonywanie pobożnych czynów dla społeczeństwa, dla którego uzyskuje się również wysoki poziom sławy, imienia i prestiżu.

w rzeczywistości budowanie dobrej karmy przez pobożne uczynki jest korzystne na różne sposoby, co skutkuje wieloma błogosławieństwami, w tym wysokim poziomem sukcesu w przedsięwzięciach i przedsięwzięciach.

jeśli Merkury jest źle umieszczony w 10 domu, wskazuje to na złe uczynki i różne zatkane walki z powodu złych zapisów karmicznych, które utrudniają drogę do sukcesu.

źródło zarobków

ponieważ dziesiąty dom należy do trójkąta bogactwa (Artha Trikona), daje on wskazówkę o tym, jak bogactwo zdobywa się w życiu poprzez główne działania.

kiedy Mercury jest zaangażowany, zyski bogactwa są świadkiem poprzez nauczanie, coaching, przedsiębiorczość poprzez wykorzystanie cech/talentów komunikacji, inteligencji, poezji, pisania, analizowania, administrowania, zarządzania, publikowania i tak dalej.

co więcej, jeśli Merkury jest dobrze umieszczony w rozważanym domu, wskazuje to na dużą liczbę zysków majątkowych za pomocą wytrwałości, dyscypliny i determinacji.

psychicznie zdyscyplinowany

jak Merkury oznacza inteligencję umysłową, oznacza to, że tubylcy z godnym Merkurym w 10 domu są psychicznie bardzo zdyscyplinowani, co umożliwia stopniową ewolucję poprzez poprawę swoich umiejętności umysłowych i inteligencji. To wspiera ich wspinać się po drabinie kariery i ostatecznie osiągnąć wielkie osiągnięcia i status w społeczeństwie, kariera, lub biznesu.

w rzeczywistości, ponieważ Merkury jest naturalną planetą dobroczynną, ma tendencję do promowania wczesnego sukcesu przy mniejszej ilości zgiełku w porównaniu z naturalnymi planetami maleficznymi. Jednak umieszczenie Rtęci wymaga ekstremalnych poziomów dyscypliny umysłowej i stopniowego doskonalenia umiejętności poznawczych, aby prosperować.

oprócz tego aspekt dobrze umieszczonego Merkurego na 4.domu (luksusowych przenośników) z 10. domu wskazuje na błogosławieństwa pięknej własności (z harmonijnym środowiskiem domowym), różnych luksusowych artykułów i przenośników.

ewentualnie złe umieszczenie rtęci w 10 domu daje niekorzystne wyniki dotyczące wyżej wymienionych.

Matka

czwarty dom, na którym dziesiąty Dom Merkury daje aspekt, niesie znaczenie matki. Stąd ta kombinacja wskazuje na bardzo kalkulacyjną, komunikatywną, inteligentną, wspierającą matkę z dobrymi umiejętnościami finansowymi, zarządzającymi, analizującymi i organizacyjnymi.

Bhadra Pancha Mahapurusha Yoga

Merkury we własnym znaku lub znaku wywyższenia dziesiąty Dom (Kendra – czworokąt) wytwarza bardzo pomyślną kombinację planetarną Bhadra (Merkury) jogi.

jako ogólny efekt tej potężnej kombinacji Planet, tubylcy dziedziczą wszystkie najlepsze cechy planety Merkury, takie jak potężna inteligencja umysłowa, wielkie umiejętności analityczne, strategiczny sposób myślenia, sprawna komunikacja i umiejętności wydawnicze itp., które są pomocne w osiągnięciu wielkich osiągnięć i rangi społecznej w sferze publicznej, jak sugeruje dziesiąty Dom.

Analiza Klasyczna

Sutry Bhrigu

według tego klasycznego źródła, rdzenny z dobrze umieszczonym Merkurym w 10.domu spotyka dobrobyt poprzez cnotliwe działania, dobre intencje i pobożne uczynki.

to dlatego, że Merkury jest planetą intelektu, która daje zdolność odróżniania dobra od zła, zła od dobra. Stąd silny i dostojny (w swoim, przyjaznym lub wzniosłym znaku) Merkury daje ten intelektualny sposób myślenia, który umożliwia tym tubylcom podążanie sprawiedliwą i cnotliwą ścieżką życia.

dzięki swoim pobożnym i dobrym intencjom wobec społeczeństwa, Ci tubylcy zyskują wielką reputację i podziw ze strony członków społeczeństwa, a także władz.

taki rodzimy nie będzie impulsywny, a raczej cierpliwy, bo rtęć zapewnia im analityczne myślenie, które motywuje ich do myślenia wiele razy przed działaniem.

w rzeczywistości, ponieważ dziesiąty dom jest domem stopniowego wzrostu i poprawy, który nazywa się Upachaya Bhava, intelekt takich tubylców będzie stopniowo wzrastał i poprawiał się z czasem. To czyni z nich wielkich mistrzów o silnych zdolnościach poznawczych.

co więcej, jeśli Merkury jest we własnym znaku lub jest związany z Jowiszem w dziesiątym domu, motywuje tubylców do wykonywania pokornych czynów dla dobra społeczeństwa. Będą również zaangażowani w działalność duchową lub religijną i ceremonie.

jednak, jeśli Merkury jest w inimicznym znaku lub upadł w 10 domu, oznacza to, że jest pozbawiony intelektu, co również wskazuje na bycie głupim i nie wiedząc, co jest dobre, a co złe. Niegodny Merkury w X domu wskazuje również na wykonywanie nieetycznych i grzesznych czynów. Działania takich tubylców są motywowane intencjami reklamowymi.

związek Merkurego w tym domu z naturalną, złośliwą planetą nie uczyni rodzimych grzeszników i niesprawiedliwych, ale czyni ich surowymi, surowymi, okrutnymi i bezlitosnymi.

Brihat Jataka

w tym klasycznym źródle wyraźnie wspomniano, że tacy tubylcy osiągają potężną pozycję w społeczeństwie, karierze lub biznesie i stają się szczęśliwi z tego powodu.

Phaladeepika

osoby z tą kombinacją osiągną sukces i potężny status w życiu dzięki sprawiedliwym uczynkom, intelektowi i mądrości.

Saravali

wszystkie te same pozytywne wyniki są wymienione w Saravali, jak powyżej. Poza tym tacy tubylcy będą mieli dużo tolerancji. Aspekt Merkurego w 4. domu wpływa pozytywnie na ich ścieżkę edukacyjną, czyniąc ich zazwyczaj dobrze wykształconymi, jeśli Merkury jest dobrze aspekowany i dostojny w 10.domu.

tacy tubylcy otrzymują również wiele zaszczytów od społeczeństwa i urzędników i są nagradzani za swoje intelektualne i sprawiedliwe osiągnięcia.

Chamatkara Chintamani

według tego klasycznego źródła, działania i wysiłek tubylców przewyższają liczbę ich słów. Oznacza to, że ci tubylcy są ludźmi czynu, którzy pozostają wierni swoim słowom i celom.

to czyni ich bardzo silnymi menedżerami, liderami lub autorytatywną osobą jest ich wiedza. będą również szanowani i znani ze swoich cnotliwych cech charakteru.

Odkryj Merkurego w różnych astrologicznych znakach zodiaku, aby uzyskać bardziej szczegółowe wyniki.

Czy wiesz, że wspomniane efekty pojawiają się w określonych okresach?

 • konkretne okresy, Kiedy wyniki Planet manifestują się w pełni
 • dostojności planet z pięciokrotną tabelą
 • szczegółowa analiza Planet głównych i podokresów dziesiątek lat do przodu
 • Miesięczna analiza 5 następnych lat
 • specjalna analiza Panchang lub Sun-Moon Yoga
 • Twoja Nakshatra i pada interpretacja
 • wszystkie wykresy wydzielone
 • matematyczne mocne strony planetarne
 • specjalne interpretacje lal kitab
 • wiele ogólnych szczegółowych prognoz
 • szczęśliwe kamienie szlachetne
 • i wiele więcej w ponad 200-stronicowy raport.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.