Michigan Motorcycle Accident Attorneys

author
5 minutes, 46 seconds Read

Ogólnie rzecz biorąc, kolizje motocyklowe na pojeździe są około 25 razy bardziej śmiertelne niż kolizje pojazdu na pojeździe. Motocykliści nie mają prawie żadnej ochrony przed uderzeniami pojazdów, więc obrażenia motocyklistów są często katastrofalne, nawet w przypadku wypadków z niską prędkością. Aby uzyskać pieniądze, których potrzebujesz, aby zapłacić rachunki medyczne i przejść do życia, skontaktuj się z naszymi prawnikami ds. wypadków motocyklowych w Michigan bez zwłoki.

po skontaktowaniu się z nami firma Buchanan natychmiast rozpoczyna pracę dla Ciebie. Nasz zespół to nie tylko prawnicy, ale również lekarze. Nasi prawnicy ds. wypadków motocyklowych wiedzą, jak zdobyć pieniądze,a nasz zespół ma wiedzę na temat poważnych obrażeń. Możesz na nas liczyć, że wykonamy pracę szybko i poprawnie.

wypadek motocyklowy

czy motocykl jest uważany za „pojazd silnikowy”w prawie Michigan bez winy?

Nie Motocykl nie jest uważany za pojazd silnikowy zgodnie z Prawem Michigan No-Fault. Ale jeśli motocykl ma ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wymagane przez prawo No-Fault, po potrąceniu motocykla przez pojazd, motocykliści mogą być traktowani jak zwykły wypadek samochodowy z pierwszej lub trzeciej strony.

jakie ubezpieczenie jest wymagane dla motocyklisty w Michigan?

ponieważ motocykl nie jest uważany za pojazd silnikowy zgodnie z Prawem Michigan No-Fault, prawo ma różne minimalne wymagania dotyczące pokrycia. Ogólnie rzecz biorąc, jedynym wymaganym ubezpieczeniem jest podstawowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w przypadku roszczenia o odszkodowanie od osób trzecich (np. motocyklista zranił kogoś innego). Jeśli jednak motocyklista w wieku powyżej 21 lat chce jeździć bez kasku, może to zrobić, jeśli ma co najmniej 20 000 USD w ramach pierwszej pomocy medycznej.

czy poszkodowany motocyklista może otrzymać bezawaryjne świadczenie ubezpieczeniowe w przypadku potrącenia przez inny pojazd silnikowy?

Zwykle tak. Jeżeli w wypadku motocyklisty lub pasażera bierze udział inny pojazd silnikowy, poszkodowany motocyklista lub pasażer może skorzystać z ubezpieczenia bez winy.

jednak kolejność pierwszeństwa ubezpieczenia dla motocykli jest inna. Kolejność potencjalnych źródeł, które pokrywałyby świadczenia ubezpieczeniowe bez winy, jest następująca:

1. Auto ubezpieczyciel właściciela lub rejestrującego pojazdu.

2. Auto ubezpieczyciel kierowcy danego pojazdu.

3. Ubezpieczyciel samochodowy motocyklisty.

4. Ubezpieczyciel samochodowy właściciela motocykla.

5. Michigan Przypisane Roszczenia Planu.

jeśli pasażer motocykla nie ma innego sposobu na świadczenia ubezpieczeniowe bez winy, pasażer przejdzie przez własne ubezpieczenie samochodu przed zakwalifikowaniem się do Michigan Assigned Claims Plan (Frierson v West American Ins Co, 261 mich App 732).

jaki jest termin złożenia wniosku o świadczenie bez winy w przypadku wypadku motocyklowego?

masz rok od daty wypadku na złożenie wniosku o świadczenie bez winy. Roszczenie o świadczenie bez winy, znane również jako roszczenie o ochronę obrażeń ciała (PIP), nazywa się roszczeniem pierwszej strony. Roszczenie pierwszej strony to pozew między ofiarą wypadku motocyklowego a firmą ubezpieczeniową odpowiedzialną za świadczenia bez winy zgodnie z zasadami pierwszeństwa ubezpieczenia. Świadczenia z tytułu roszczenia pierwszej strony obejmują (1) koszty leczenia związane z wypadkiem, (2) utratę wynagrodzenia przez okres do trzech lat po wypadku, (3) usługi zastępcze w gospodarstwie domowym (np. pranie, koszenie trawnika, opieka nad dziećmi itp.), (4) opłata za przejazd do i z wizyt lekarskich oraz (5) Opieka opiekuńcza.

Czy Mogę pozwać sprawcę pojazdu mechanicznego, który uderzył w mój motocykl i poważnie mnie zranił?

tak. Pozew przeciwko kierowcy pojazdu silnikowego nazywany jest roszczeniem osób trzecich. Roszczenie osób trzecich to pozew, który można wnieść przeciwko niedbałemu kierowcy („kierowcy z winy”) pojazdu silnikowego, który spowodował awarię motocykla-pojazdu silnikowego. Roszczenie osób trzecich dotyczy szkód o charakterze nieekonomicznym, zwanych również bólem i cierpieniem. Aby złożyć roszczenie osoby trzeciej, musisz spełnić jedno z następujących kryteriów:

• śmierć

• poważne upośledzenie funkcji ciała (upośledzenie ważnej funkcji ciała, które wpływa na ogólną zdolność osoby do prowadzenia normalnego życia)

• trwałe poważne zniekształcenie

jaki jest termin przedawnienia roszczeń osób trzecich przeciwko kierowcy z winy, który potrącił mnie na motocyklu, powodując poważne obrażenia?

zgodnie z prawem o przedawnieniu, musisz złożyć pozew osoby trzeciej w ciągu 3 lat od daty wypadku.

jakie są najczęstsze przyczyny wypadków motocyklowych w Michigan?

alkohol

statystycznie upośledzenie alkoholowe i nadmierna prędkość powodują większość śmiertelnych wypadków samochodowych w Michigan. Te dwa czynniki są częstsze w wypadkach motocyklowych roszczeń.

alkohol spowalnia refleks i niszczy dobre umiejętności oceniania. Tak więc upośledzeni kierowcy są mniej czujni i podejmują większe szanse. Rzadko widują motocykle aż do ostatniej sekundy. Kolizja i poważne obrażenia motocyklistów są w zasadzie nieuniknione.

upośledzające działanie alkoholu rozpoczyna się po pierwszym wypiciu. Dlatego nawet jeśli osoba nie jest pod wpływem alkoholu, nie powinna prowadzić pojazdu.

przyspieszenie

nadmierna prędkość jest kluczowym czynnikiem w wielu kolizjach, ponieważ prędkość zwiększa ryzyko zderzenia i siłę zderzenia.

prędkość mnoży odległość zatrzymania, która jest odległością, jaką pokonuje pojazd między czasem, w którym kierowca widzi zagrożenie i bezpiecznie się zatrzymuje. Przy prędkości 30 km / h droga zatrzymania wynosi około sześciu długości samochodu. Odległość ta mnoży się do osiemnastu długości samochodu z prędkością 60 km / h.

jak dowodzi drugie prawo Newtona, prędkość mnoży siłę w zderzeniu. W tym kontekście nadmierna prędkość przekształca „stłuczkę” bez obrażeń w poważne obrażenia lub śmiertelną kolizję. Jest to szczególnie ważne w stanie Wolverine, ze względu na skomplikowaną i zmieniającą się ustawę ubezpieczeniową bez winy.

Rozstrzyganie roszczeń z tytułu wypadku motocyklowego

większość roszczeń odszkodowawczych rozstrzyga się pozasądowo. Niektórzy szybko się osiedlają, ale większość zajmuje trochę czasu. Prawnik z Michigan nie może rozstrzygnąć sprawy, dopóki leczenie nie zostanie prawie zakończone. W przeciwnym razie ofiara może nie otrzymać wystarczającego odszkodowania za wszystkie obrażenia. Wiele firm ubezpieczeniowych wykorzystuje luki prawne, aby zakwestionować odpowiedzialność, nawet w oczywistych sytuacjach.

często mediator pomaga każdemu rozwiązać sporne roszczenia. Podczas mediacji każda ze stron przedstawia swoje argumenty faktyczne i prawne. Następnie mediator przechodzi pomiędzy nimi i z powrotem, przekazując oferty ugody i kontrargumenty. Jeśli obie strony uczestniczą w dobrej wierze, mediacja jest zwykle udana.

Połącz się z doświadczonym prawnikiem od wypadków motocyklowych w Michigan

ofiary wypadków motocyklowych mogą mieć prawo do znacznego odszkodowania pieniężnego. Aby uzyskać bezpłatną konsultację z doświadczonym prawnikiem ds. wypadków motocyklowych w Michigan, Skontaktuj się z firmą Buchanan. Nasi prawnicy zajmujący się poważnymi urazami rutynowo zajmują się sprawami w hrabstwie Kent i prawie wszędzie indziej w miastach Michigan.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.