Uzyskaj pomoc we wszystkich sprawach AML

author
0 minutes, 50 seconds Read

Mlro (Money Laundering Reporting Officer) jest wyznaczonym urzędnikiem, który otrzymuje ujawnienia (jest informowany o wszelkich podejrzeniach dotyczących prania pieniędzy lub potencjalnego prania pieniędzy przez kogoś innego w firmie) i ujawnia odpowiednie władze dotyczące podejrzeń dotyczących prania pieniędzy.

firmy regulowane często mają urzędnika MLRO lub BSA. Rola ta niesie ze sobą znaczną odpowiedzialność i musi być podejmowana przez odpowiednio doświadczoną osobę, która ma wystarczający staż pracy i autorytet w firmie. Muszą mieć dostęp do wszystkich plików klientów biznesowych i informacji biznesowych, aby mogli podejmować świadome decyzje. MLRO musi zdecydować, czy istnieje podejrzenie lub uzasadnione podstawy do podejrzenia prania pieniędzy i czy podejrzenia te są odpowiednio ujawnione. W większych organizacjach regulowanych MLRO może mieć zespół ludzi pracujących z nimi, ale ostateczna odpowiedzialność za szkolenie w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy w firmie, projektowanie i wdrażanie systemów i procedur AML oraz zarządzanie ujawnieniami spoczywa na MLRO.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.