få hjälp med allt AML

author
0 minutes, 51 seconds Read

Mlro (Money Laundering Reporting Officer) är en nominerad officer som får upplysningar (informeras om eventuella misstankar om penningtvätt eller potentiell penningtvätt av någon annan inom företaget) och lämnar upplysningar till berörda myndigheter om misstankar om penningtvätt.

reglerade företag har ofta en mlro eller BSA officer. Rollen bär ett betydande ansvar och måste utföras av en lämpligt erfaren person som har tillräcklig senioritet och auktoritet inom verksamheten. De måste kunna komma åt alla företagets klientfiler och affärsinformation så att de kan fatta välgrundade beslut. Mlro måste avgöra om det finns misstanke eller rimliga skäl för misstanke om penningtvätt och att dessa misstankar avslöjas korrekt. I större reglerade organisationer kan MLRO ha ett team av människor som arbetar med dem, men det yttersta ansvaret för utbildning mot penningtvätt inom verksamheten, utformning och genomförande av AML-system och förfaranden och hantering av upplysningar ligger hos MLRO.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.