kvicksilver i 10:e huset

author
7 minutes, 31 seconds Read

Senast uppdaterad den 23 April 2020 kl 11: 29

kvicksilver i 10: e huset förenas med energierna i det Saturn-styrda stjärntecknet Stenbocken. Som det 10: e stjärntecknet representerar Stenbocken naturligtvis det 10: e huset och delar därför liknande energier med det.

mer om kvicksilver

mer om det 10: e huset

det är viktigt att notera att den positiva placeringen av Sun, Saturnus och den 10: e husherren har en viktig roll för att förstärka de gynnsamma effekterna eller spara från negativa resultat av dåligt placerad kvicksilver i det 10: e huset.

Sun har en viktig roll i denna kombination eftersom den delar liknande betydelser med det 10: e huset, såsom ära, rykte och royalty. Saturnus är relaterad till det 10: e astrologiska huset eftersom det betyder strikt organisation, disciplin, lag, respekt för underordnade och ordning.

den 10: e husledaren blir en guide till kvicksilver i det givna huset. Därför bestämmer villkoret för den 10: e huslinjen ytterligare och djupare resultat av denna kombination.

dessutom, majoriteten av resultaten bestäms också av stjärntecknet där kvicksilver bor i det 10: e huset.

resultat av kvicksilver i 10th House

den 10th House of astrology speglar den högsta punkten på himlen och därmed bär betydelser av de högsta resultaten i sitt liv, namn, berömmelse, ära, position, status, och så vidare.

när Merkurius är involverad i energierna i detta betraktade hus, symboliserar det att lysa med intelligens, visdom, kommunikativa färdigheter samt att bli känd och uppnå stora höjder med Mercuriska drag.

Socialt utgående

först och främst gör kvicksilver i det 10: e huset människor mycket pratsamma och socialt utgående. Om kvicksilver är välplacerat indikerar det att ha ett bra socialt och moraliskt beteende och vara känt för dessa positiva egenskaper.

prestanda för god Karma

det 10: e huset är Karmas hus som manifesterar sig i en berörd persons handlingar och lutningar.

följaktligen, om Merkurius är välplacerad i det betraktade huset, indikerar det kärlek till rättfärdighet och utförande av fromma gärningar för det samhälle för vilket också en hög grad av berömmelse, namn och prestige erhålls.

faktum är att bygga god karma genom fromma gärningar är fördelaktigt på olika sätt vilket resulterar i många välsignelser inklusive en hög nivå av framgång i satsningar och företag.

om Mercury är dåligt placerad i det 10: e huset, indikerar det dåliga gärningar och olika täppta kampar på grund av dåliga karmiska register som hindrar vägen till framgång.

inkomstkälla

eftersom det 10: e huset tillhör triangle of wealth (Artha Trikona) ger det en aning om hur rikedom tjänas i livet genom huvudaktiviteter.

när Merkurius är involverat bevittnas vinsterna av rikedom genom undervisning, coaching, entreprenörskap genom att utnyttja egenskaper/talanger av kommunikation, intelligens, poesi, skriva, analysera, administrera, hantera, publicera och så vidare.

dessutom, om kvicksilver är väl placerat i det betraktade huset, indikerar det ett stort antal förmögenhetsvinster med hjälp av uthållighet, disciplin och beslutsamhet.

mentalt disciplinerad

eftersom kvicksilver betyder mental intelligens, indikerar det att infödingar med värdigt kvicksilver i 10: e huset är mentalt mycket disciplinerade vilket gör det möjligt att gradvis utvecklas genom att förbättra sina mentala färdigheter och intelligens. Detta stöder deras klättring på karriärstegen och så småningom uppnår stora prestationer och status i Samhälle, Karriär eller företag.

egentligen, eftersom kvicksilver är en naturlig fördelaktig planet, tenderar den att främja tidig framgång med mindre mängd liv jämfört med naturliga malefic planeter. Denna placering av kvicksilver kräver emellertid extrema nivåer av mental disciplin och gradvis förbättring av kognitiva färdigheter för att lyckas.

utöver detta indikerar aspekten av välplacerad kvicksilver på 4: e huset (av lyxiga transportmedel) från 10: e huset välsignelser av vacker egendom (med harmonisk hemmiljö), olika lyxiga artiklar och transportmedel.

alternativt ger den dåliga placeringen av kvicksilver i det 10: e huset negativa resultat angående ovan nämnda.

Mor

det 4: e huset, på vilket det 10: e huset kvicksilver ger aspekt, bär moderns betydelse. Därför indikerar denna kombination en mycket beräknande, kommunikativ, intelligent, stödjande mamma med god ekonomi, ledning, analys och organisationsförmåga.

Bhadra Pancha Mahapurusha Yoga

kvicksilver i eget tecken eller tecken på sin upphöjelse det 10: e huset (Kendra – fyrkantig) producerar en mycket lovande planetkombination Bhadra (kvicksilver) Yoga.

som en allmän effekt av denna kraftfulla planetkombination ärver den infödda alla de bästa egenskaperna från planeten Merkurius, såsom kraftfull mental intelligens, stora analytiska färdigheter, strategisk tankegång, effektiv kommunikations-och publiceringsförmåga, etc som är till hjälp för att uppnå stora prestationer och social rang i den offentliga sfären, som 10th house föreslår.

klassisk analys

Bhrigu Sutras

enligt denna klassiska källa möter en infödd med ett välplacerat kvicksilver i det 10: e huset välstånd genom dygdiga aktiviteter, goda avsikter och fromma gärningar.

det beror på att Merkurius är intellektets planet som ger förmågan att skilja gott från det dåliga, fel från det rätta. Därför ger ett starkt och värdigt (i eget, vänligt eller upphöjt tecken) kvicksilver det intellektuella tankesättet som gör det möjligt för dessa infödda att följa en rättfärdig och dygdig livsstil.

med sina fromma och goda avsikter gentemot samhället tjänar dessa infödda gott rykte och beundran från samhällets medlemmar och även myndigheter.

en sådan infödd kommer inte att vara impulsiv, utan snarare tålmodig eftersom Mercury ger dem analytiskt tänkande som motiverar dem att tänka många gånger innan de agerar.

eftersom det 10: e huset är ett hus med gradvis tillväxt och förbättring som kallas Upachaya Bhava, kommer intellektet hos sådana infödda gradvis att växa och förbättras med tiden. Detta gör dem till stora masterminds med starka kognitiva förmågor.

dessutom, om Merkurius är i sitt eget eller upphöjningstecken eller associerat med Jupiter i det 10: e huset, motiverar det de infödda att utföra ödmjuka handlingar till förmån för samhället. De kommer också att vara involverade i andliga eller religiösa aktiviteter och ceremonier.

men om kvicksilver är i inimiskt tecken eller fallit i det 10: e huset, indikerar det att det är berövat intellekt vilket också indikerar att det är dumt och inte vet vad som är rätt eller fel. Ett ovärdigt kvicksilver i det 10: e huset indikerar också utförandet av oetiska och syndiga gärningar. Åtgärderna hos sådana infödda motiveras av annonsintentioner.

föreningen av kvicksilver i detta hus med en naturlig malefic planet kommer inte att göra de infödda syndiga och orättfärdiga, men det gör dem hårda, strikta, grymma och oförsonliga.

Brihat Jataka

i denna klassiska källa nämns det direkt att sådana infödda uppnår en kraftfull position i samhället, karriären eller verksamheten och blir lyckliga på grund av det.

Phaladeepika

individer med denna kombination kommer att uppnå framgång och kraftfull status i livet med rättfärdiga gärningar, intellekt och visdom.

Saravali

alla samma positiva resultat nämns i Saravali, som ovan. Utöver det kommer sådana infödda att ha mycket tolerans. Aspekten av kvicksilver på 4: e huset påverkar deras utbildningsväg positivt vilket gör dem vanligtvis välutbildade om kvicksilver är väl aspekterad och värdig i 10: e huset.

sådana infödda får också mycket ära från samhället och tjänstemän och tilldelas för sina intellektuella och rättfärdiga prestationer.

Chamatkara Chintamani

enligt denna klassiska källa överstiger de infödda handlingarna och ansträngningarna antalet ord. Det vill säga, dessa infödda är människor av handling som förblir trogen sina ord och mål.

detta gör dem mycket potenta chefer, ledare eller auktoritativ person är deras expertis. de kommer också att respekteras och vara kända för sina dygdiga karaktärsdrag.

Upptäck kvicksilver i olika astrologiska stjärntecken för mer djupgående resultat.

visste du att dessa nämnda effekter manifesterar sig i specifika perioder?

 • specifika perioder när resultaten av planeter manifesterar sig fullständigt
 • värdigheter av planeter med femfaldigt bord
 • detaljerad analys av planetariska huvud-och delperioder tiotals år framåt
 • Månadsanalys av 5 nästa år
 • Special Panchang eller Sun-Moon Yoga Analysis
 • din Nakshatra och pada tolkning
 • alla divisionsdiagram
 • matematiska planetstyrkor
 • speciella lal kitab-tolkningar
 • många allmänna detaljerade förutsägelser
 • lyckliga ädelstenar
 • och mycket mer i en 200 + sidig rapport.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.