Michigan motorcykel olycka advokater

author
5 minutes, 56 seconds Read

övergripande, motorcykel-on-fordon kollisioner är cirka 25 gånger dödligare än fordon-on-fordon kollisioner. Motorcyklister har nästan inget skydd mot onrushing fordon, så skadorna på motorcyklister är ofta katastrofala, även i r låg hastighet kraschar. För att få de pengar du behöver för att betala medicinska räkningar och gå vidare med livet, kontakta våra motorcykel olycka advokater i Michigan utan dröjsmål.

när du kontaktar oss, Buchanan företaget omedelbart börjar arbeta för dig. Vårt team omfattar inte bara jurister utan även läkare. Våra advokater för motorcykelolyckor vet hur du får pengar, och vårt team har expertis om dina allvarliga skador. Du kan lita på att vi gör jobbet snabbt och korrekt.

Vanliga frågor om motorcykelolyckor

anses en motorcykel vara ett ”motorfordon” i Michigan no-Fault law?

Nej. En motorcykel anses inte vara ett motorfordon enligt Michigan no-Fault law. Men om motorcykeln har ansvarsförsäkring som krävs enligt lagen om fel, efter att en motorcykel har träffats av ett fordon, kan motorcyklisterna behandlas som ett vanligt första eller tredje parts fordonsolycka.

vilken försäkring krävs för en motorcyklist i Michigan?

eftersom en motorcykel inte anses vara ett motorfordon enligt Michigan no-Fault law har lagen olika minimikrav på täckning. I allmänhet är den enda försäkringen som krävs grundläggande ansvarsskydd för ett skadeståndskrav från tredje part (dvs. motorcyklist skadar någon annan). Men om en motorcyklist över 21 år vill åka utan hjälm, kan han eller hon göra det om de har minst 20 000 dollar i första parts medicinska förmånstäckning.

kan en skadad motorcyklist få försäkringsförmåner utan fel när den träffas av ett annat motorfordon?

vanligtvis ja. Om en motorcykeloperatör eller passagerare är inblandad i en motorcykelkrasch och ett annat motorfordon är inblandat, kan den skadade motorcyklisten eller passageraren ha försäkringsförmåner utan fel.

emellertid är ordningen för försäkringsskyddsprioritet för motorcyklar annorlunda. Ordningen på potentiella källor som skulle täcka försäkringsförmåner utan fel är följande:

1. Auto försäkringsgivare av ägaren eller registranten av det berörda fordonet.

2. Auto försäkringsgivare av föraren av fordonet inblandade.

3. Motorcykel förarens auto försäkringsgivare.

4. Motorcykel ägarens auto försäkringsgivare.

5. Michigan Tilldelade Skadeplan.

om en motorcykelpassagerare inte har någon annan väg till försäkringsförmåner utan fel, skulle passageraren gå igenom sin egen bilförsäkring innan han kvalificerade sig för Michigan Assigned Claims Plan (Frierson v West American ins Co, 261 mich App 732).

vad är tidsgränsen för att göra anspråk på förmåner utan fel om det är inblandat i en motorcykelolycka?

du har ett år från dagen för olyckan för att göra anspråk på Inga fel förmåner. En fordran för no-Fault fördelar, även känd som en personskada skydd (PIP) fordran, kallas en första part fordran. Ett första parts krav är en rättegång mellan ett offer för motorcykelolyckor och försäkringsbolaget som ansvarar för förmåner utan fel enligt försäkringsskyddsbestämmelserna. Förmåner i ett första parts anspråk inkluderar (1) sjukvårdskostnader i samband med olyckan, (2) löneförlust i upp till tre år efter olyckan, (3) hushållsbytestjänster (dvs. tvätt, gräsklippning, barnomsorg etc.), (4) betalning för körsträcka till och från läkarbesök, och (5) skötare vård.

kan jag stämma en felförare av ett motorfordon som slog min motorcykel och skadade mig allvarligt?

Ja. En rättegång mot en felförare av ett motorfordon kallas ett krav från tredje part. Ett krav från tredje part är en rättegång som kan lämnas in mot den försumliga föraren (”felförare”) av motorfordonet som orsakade motorcykelmotorfordonskraschen. En tredje part anspråk är för icke-ekonomiska skador, även känd som smärta och lidande. För att lämna in ett anspråk från tredje part måste du uppfylla ett av följande kriterier:

• Permanent allvarlig disfigurement

Vad är stadgan för begränsningar för tredje parts fordringar mot en felförare som slog mig på min motorcykel och orsakade allvarliga skador?

under Michigans stadga för begränsningar måste du lämna in en tredje parts rättegång inom 3 år från olyckans datum.

vilka är de vanligaste orsakerna till motorcykelkrascher i Michigan?

alkohol

statistiskt sett orsakar alkoholnedgång och överdriven hastighet de flesta dödliga fordonskrascher i Michigan. Dessa två faktorer är vanligare i motorcykelkraschanspråk.

alkohol saktar reflexer och förstör goda bedömningsförmåga. Så, nedsatta bilister är mindre uppmärksamma och tar fler chanser. De ser sällan motorcyklar fram till sista sekunden. En kollision och allvarlig skada på motorcyklisterna är i princip oundvikliga.

de försämrade effekterna av alkohol börjar efter den första drinken. Därför, även om en person inte är lagligt berusad, ska han eller hon inte köra ett fordon.

fortkörning

överdriven hastighet är en nyckelfaktor i många kollisioner eftersom hastigheten ökar risken för en krasch och kollisionskraften.

hastighet multiplicerar stoppavstånd, vilket är Avståndet ett fordon färdas mellan den tid en förare ser en fara och stannar säkert. Vid 30 mph är stoppavståndet cirka sex billängder. Detta avstånd multipliceras till arton billängder vid 60 mph.

som Newtons andra lag visar, multiplicerar hastigheten kraften i en kollision. I detta sammanhang omvandlar överdriven hastighet en ”fender bender” utan skada till en allvarlig skada eller dödlig kollision. Detta är särskilt viktigt i Wolverine State, på grund av Michigans komplexa och förändrade försäkringsrätt utan fel.

lösa ett Motorcykelkraschanspråk

de flesta skadeståndskrav löser sig utanför domstol. Några bosätter sig snabbt, men de flesta tar tid. En Michigan motorcykel krasch advokat kan inte lösa ett fall tills medicinsk behandling är nästan klar. Annars kan offret inte få tillräckligt med ersättning för alla skador. Och många försäkringsbolag använder lagliga kryphål för att bestrida ansvar, även i uppenbara situationer.

ofta hjälper en medlare alla att lösa ifrågasatta påståenden. Under medling lägger varje sida ut sina faktiska och juridiska argument. Sedan går medlaren fram och tillbaka mellan dem som förmedlar bosättningserbjudanden och moterbjudanden. Om båda sidor deltar i god tro är medling vanligtvis framgångsrik.

Anslut med en erfaren Michigan motorcykel olycka advokat

motorcykel krasch offer kan ha rätt till betydande pengar ersättning. För en kostnadsfri konsultation med en erfaren motorcykel krasch advokat i Michigan, Kontakta Buchanan fast. Våra allvarliga skador advokater rutinmässigt hantera frågor i Kent County och nästan överallt i Michigan städer.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.