MIST2

author
1 minute, 18 seconds Read

vad handlade denna studie om?

Pleural infektion – en infektion i området runt lungorna – kan uppstå när människor har lungsjukdomar som lunginflammation. Läkare försöker ofta tömma vätskan runt lungorna för att försöka behandla detta. Men ibland kan det vara svårt att lyckas. Vissa människor måste ha en operation, och vissa människor kan dö till följd av infektionen. Läkemedlen DNas och alteplas, som redan används för att behandla andra sjukdomar, kan hjälpa till att behandla pleuralinfektion. MIST2-försöket syftade till att testa om dessa läkemedel var säkra och om de kunde hjälpa till att tömma vätskan runt lungorna. Denna rättegång gjordes i samarbete med Respiratory Trials Unit vid Churchill Hospital, Oxford.

vilken skillnad gjorde denna studie?

denna studie visade att en kombinerad behandling av alteplas och DNas var effektiv vid behandling av patienter med pleurala infektioner. Under en vecka såg patienter som fick båda läkemedlen en 30% minskning av vätskevolymen i röntgenstrålarna i bröstet, jämfört med 17% för placebogruppen. Det fanns ingen effekt över placebo för något läkemedel på egen hand.

typ av studie

randomiserad studie

kontaktuppgifter

[email protected]

vem finansierade studien?

denna studie finansierades av tre läkemedelsföretag – Roche, Genentech och Boehringer Ingelheim. Roche levererade ett av försöksläkemedlen, och Genentech och Boehringer Ingelheim levererade det andra försöksläkemedlet.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.