NAMI Connection Recovery Support Group

author
1 minute, 10 seconds Read

NAMI Connection är ett återhämtningsstödgruppsprogram för vuxna som lever med psykisk sjukdom. Din grupp kommer att ge respekt, förståelse, uppmuntran och hopp. Detta avslappnade tillvägagångssätt kan stödja dig när du delar utmaningarna och framgången med att hantera psykisk sjukdom.

Vad Ska Du Förvänta Dig?

  • träffas varje vecka i 90 minuter gratis.
  • designad för vuxna (18 år och äldre) som lever med psykisk sjukdom.
  • underlättas av ett team av utbildade individer som lever i återhämtning från psykisk sjukdom.
  • konfidentiell-dela så mycket eller så lite personlig information som du vill.
  • rekommenderar inte eller stöder några mediciner eller andra medicinska terapier.
  • styrd av principerna för stöd

varför delta i en NAMI supportgrupp?

en miljö med uppriktig, okritisk acceptans

möten börjar med en översyn av gruppens riktlinjer och NAMI-Anslutningsprinciperna för stöd. Efter denna introduktion kan alla som vill dela en uppdatering om nuvarande livsframgång och/eller utmaningar. Gruppen arbetar tillsammans för att ta itu med de mest angelägna frågorna med hjälp av en process som kallas ”group wisdom.”Teman som naturligt uppstår under gruppen blir också ett fokus för grupparbetet. Som deltagare hörs din röst. Du kan bidra till diskussionen empatiskt och bygga en känsla av gemenskap som bygger på uppriktig, okritisk acceptans.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.