Nancy F. Goodman, JD

author
1 minute, 18 seconds Read

Nancy Goodman är grundare och verkställande direktör för Kids v Cancer. Kids V Cancer främjar barncancerforskning genom att identifiera strukturella hinder vid viktiga tidpunkter i forskningsprocessen—nya läkemedel, vävnadsdonation och tillgång till finansiering—och utveckla strategier för att ta itu med dem.

genom Kids v Cancer, Nancy kämpade för Creating Hope Act I 2012, vilket skapar ett marknadsbaserat incitament för att stimulera pediatrisk utveckling av sällsynta sjukdomar. Lagen om skapande hopp antogs i lag som USC 360ff. Sedan dess har $1 miljarder i att skapa Hope Act Priority Review kuponger handlas med den sista kupongen handel på $ 350 miljoner, vilket ger ett betydande incitament för pediatrisk sällsynt sjukdom läkemedelsutveckling.

Kids v Cancer pressar på för RACE for Children Act för att uppdatera Pediatric Research Equity Act (PREA), som utformades för att kräva att företag testar läkemedel som utvecklas för vuxna på barn, men som har tolkats på ett sätt som inte täcker barncancer. Genom att uppdatera PREA för att kräva att företag delar läkemedel som verkar på samma markörer som de som är aktiva i barncancer, förväntar vi oss att öppna stora nya möjligheter för utveckling av barncancer.

Goodman grundade Kids V Cancer efter att hennes son, Jacob Froman, dog av medulloblastom. Tidigare i sin karriär var hon en internationell handelsadvokat. Goodman fick sin JD från University of Chicago och hennes MPP från Harvards Kennedy School of Government.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.