NBISweden / MrBayes

author
1 minute, 11 seconds Read
Hej,det här är GitHub-förvaret för MrBayes, ett program som används för bayesianinference av fylogeni.Bygginstruktioner, mycket kort version (skulle installera MrBayes som"/usr/local/bin / mb " på ett Unix-system): git clone --depth=1 https://github.com/NBISweden/MrBayes.git cd MrBayes ./ konfigurera make && sudo make install se dokumentet "INSTALL" för ytterligare information.Aktuell arkivkataloglayout:. autotools: filer som hänför sig till byggsystemet Bisexuell doc manualbok: manualen exempel: exempel inmatningsdataset src: C Källkodenwebbplatsen mrbayes finns på http://mrbayes.net/Historical utgåvor är märkta med "v3.2.0" (etc.) från release 3.2.0 och framåt.Huvudgrenen innehåller utgåvor.Den' utveckla ' gren bör förhoppningsvis, hela tiden, innehålla workingdevelopment kod som åtminstone samman. Bortsett från enkla korrigeringar, newdevelopment händer på funktionen grenar utanför 'utveckla' gren, andare slås samman tillbaka till 'utveckla' när du är klar. Detta följer mer eller mindreförgreningsmodellen "git-flow".Grenen 'gh-pages' innehåller webbplatsen (endast).Grenen 'testning' innehåller testdatafiler (endast).Efter release 3.2.6 (November 2015) gick MrBayes in i "underhållsläge"och vården har överförts till NBIS (National BioinformaticsInfrastructure Sweden, http://nbis.se/). Det ursprungliga utvecklingsteamet är fortfarande involverat i programmet, men eventuella framtida utgåvor kommer sannolikt att inriktas mer på buggfixar snarare än tillägg av nya funktioner.Med vänliga hälsningar, Andreas (Kusalananda) K exceptional, och Johan Nylander NBIS

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.