ReliefWeb

author
2 minutes, 39 seconds Read

nafs-genomförandet beräknas kosta cirka sjuttio miljoner dollar under de fem åren av dess genomförande 2020-2024. Nafs-kostnaden är en blygsam investering med tanke på de potentiella liv som räddats och den ekonomiska vägtull som undviks av de ständigt framväxande folkhälsohoten under samma period. Resurskartläggning och mobilisering är av största vikt eftersom endast 25% av budgeten finansieras. Det finns därför behov av att alla berörda parter spelar sina respektive roller för att se till att Sydsudan upprättar och upprätthåller den IHR-kapacitet som krävs för hälsosäkerhet.

sammanfattning

nya och återkommande hot med pandemipotential fortsätter att utmana bräckliga hälsosystem i den afrikanska regionen, vilket skapar enorm mänsklig och ekonomisk vägtull. Det pågående 10: e utbrottet av Ebolavirussjukdom (EVD) i grannlandet Demokratiska republiken Kongo (DRC) är redan det näst största någonsin utbrottet av EVD efter det förödande utbrottet i Västafrika från 2013-2016. För grannländerna, inklusive Republiken Sydsudan, för att effektivt mildra gränsöverskridande överföring av EVD, måste de vara operativt redo att svara tillräckligt. Det krävs dock betydande resurser för att engagera berörda sektorer och partner att systematiskt genomföra beredskapsåtgärder som kommer att få varaktig effekt och bidra till att stärka KÄRNKAPACITETEN för IHR (2005).

hälsosäkerhetsplanering och krisberedskap är avgörande för ett effektivt genomförande av IHR 2005. I linje med den regionala strategin för hälsosäkerhet och nödsituationer utvärderar länder i WHO: s AFRO-region sin IHR-kärnkapacitet och utvecklar därefter nationella handlingsplaner för att ta itu med identifierade kapacitetsgap. Många av kärnkapaciteterna och mycket av den infrastruktur som krävs för ett effektivt genomförande av IHR bidrar också till att skapa operativ beredskap för nödsituationer från alla faror.

att investera i krisberedskap är mycket kostnadseffektivt, skyddar liv och skyddar försörjning och samhällen. Oavsett om det mäts i räddade människoliv eller ekonomiska störningar undviks är avkastningen på investeringar i epidemi, pandemi och beredskap hög.

den gemensamma externa utvärderingen (JEE) av IHR-genomförandekapaciteten för Sydsudan, som genomfördes i oktober 2017, bekräftade många allvarliga luckor som hotar folkhälsan, miljön och ekonomin i Sydsudan.
målet med NAF: erna är att bygga nationell kapacitet för Republiken Sydsudan att vara en motståndskraftig nation som kan förebygga, upptäcka och svara på alla hot mot folkhälsan.

National Steering Committee (NSC) och Technical Committee (TC) kommer att vägleda genomförandet av planen. Minister för Kabinettfrågor är ordförande för NSC.

hälsoministeriet är sekretariatet för NSC och ordförande för tekniska Utskottet. Alla genomförandeorgan bör lämna månadsrapporter till sekretariatet som ska analysera, konsolidera och överlämna till styrgruppen för strategiskt beslutsfattande.

NAF: erna innehåller rekommendationer på hög nivå till Republiken Sydsudans regering, WHO: s landskontor & partners, WHO (regionkontoret & huvudkontor) och andra givare om genomförandeprioriteringar.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.