Reviewförståelse andnöd som en komplex individuell upplevelse https: / /

author
1 minute, 23 seconds Read

Dyspnea är den mycket hotande upplevelsen av andfåddhet som upplevs av patienter med olika patologier, inklusive respiratoriska, kardiovaskulära och neuromuskulära sjukdomar, cancer och panikstörning. Detta försvagande symptom är särskilt framträdande hos äldre och överviktiga, två växande befolkningar i västvärlden. Det har vidare visat sig att kvinnor lider starkare av andfåddhet än män. Trots optimering av sjukdomsspecifika behandlingar behandlas andnöd ofta otillräckligt. Den enorma börda som patienter, familjer och sjukvårdssystemet står inför gör att förbättrad hantering av kronisk andnöd prioriteras.

Dyspnea är en flerdimensionell känsla som omfattar en rad obehagliga andningsförnimmelser som varierar beroende på bakomliggande orsak och patientegenskaper. Biopsykologiska faktorer bortom sjukdomspatologi förvärrar uppfattningen av andfåddhet, ökar symtomens svårighetsgrad och minskar livskvaliteten. Psykologiskt tillstånd (särskilt comorbid ångest och depression), hormonstatus, kön, kroppsvikt (fetma) och allmän träningsnivå är särskilt viktiga. Neuroimaging har börjat avslöja de neurala mekanismerna som är involverade i behandlingen av sensoriska och affektiva komponenter av andfåddhet.

medvetenhet om biopsykologiska faktorer bortom patologi är avgörande för diagnos och behandling av andnöd. Ökad förståelse interaktioner mellan biopsykologiska faktorer och andnöd uppfattning kommer att förbättra utvecklingen av symtomatiska behandlingar som specifikt adress varje patients mest akuta behov på ett visst stadium i livet. Framtida neuroimaging forskning kan ge objektiva markörer för att fullt ut förstå rollen av biopsykologiska faktorer i uppfattningen av andnöd i hopp om att avslöja målområden för farmakologisk och icke-farmakologisk terapi.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.