symbios

author
1 minute, 1 second Read

Vem har fördelen?

partnerna i symbios kallas symbionter. Den större organismen kallas värd. Ett symbiotiskt förhållande kan vara fördelaktigt för båda organismerna. Det kan dock också vara fördelaktigt, nödvändigt eller till och med ofördelaktigt för endast en partner. Det sista fallet kallas parasitism.

näringsrik bladmush

ett exempel på symbios är partnerskapet mellan bladskärmyror och svampar. Myrorna upprätthåller svamparna som en källa till mat för sig själva och deras larver. I sin tur behöver svamparna myrorna för att ge näringsrik biomassa som produceras från löv. Detta är en symbios där båda parter får en fördel och kallas mutualism.

en bra värd

vi människor lever också i symbios med andra organismer. Ett exempel är vårt partnerskap med bakterier som bor i vår hud och våra tarmar och hjälper oss att leva mer effektivt. Tio gånger så många bakterier bor i en mänsklig kropp som det finns celler i den kroppen. De allra flesta av dessa bakterier är användbara och ibland nödvändiga för vår överlevnad.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.