Virginia lag

author
2 minutes, 18 seconds Read

i någon dom tillbaka mot en vårdgivare i en åtgärd för felbehandling där lagen eller handlingar felbehandling inträffade på eller efter augusti 1, 1999, som prövas av en jury eller i någon dom in mot en vårdgivare i en sådan åtgärd som prövas utan en jury, det totala beloppet som kan återvinnas för någon skada, eller död, en patient får inte överstiga följande, motsvarande belopp:

a 1 augusti 1999, till och med Juni 30, 2000 $1.50 miljoner
b 1 juli 2000, till och med Juni 30, 2001 $1.55 miljoner
c 1 juli 2001, till och med Juni 30, 2002 $1.60 miljoner
d 1 juli 2002, till och med Juni 30, 2003 $1.65 miljoner
e 1 juli 2003, till och med Juni 30, 2004 $1.70 miljoner
f 1 juli 2004, till och med Juni 30, 2005 $1.75 miljoner
g 1 juli 2005, till och med Juni 30, 2006 $1.80 miljoner
h 1 juli 2006, till och med Juni 30, 2007 $1.85 miljoner
i 1 juli 2007, till och med Juni 30, 2008 $1.925 miljoner
j 1 juli 2008, till och med Juni 30, 2012 $2.00 miljoner
k 1 juli 2012, till och med Juni 30, 2013 $2.05 miljoner
l 1 juli 2013, till och med Juni 30, 2014 $2.10 miljoner
m 1 juli 2014, till och med Juni 30, 2015 $2.15 miljoner
n 1 juli 2015, till och med Juni 30, 2016 $2.20 miljoner
o 1 juli 2016, till och med Juni 30, 2017 $2.25 miljoner
p 1 juli 2017, till och med Juni 30, 2018 $2.30 miljoner
q 1 juli 2018, till och med Juni 30, 2019 $2.35 miljoner
r 1 juli 2019, till och med Juni 30, 2020 $2.40 miljoner
s 1 juli 2020, till och med Juni 30, 2021 $2.45 miljoner
t 1 juli 2021, till och med Juni 30, 2022 $2.50 miljoner
u 1 juli 2022, till och med Juni 30, 2023 $2.55 miljoner
v 1 juli 2023, till och med Juni 30, 2024 $2.60 miljoner
w 1 juli 2024, till och med Juni 30, 2025 $2.65 miljoner
x 1 juli 2025, till och med Juni 30, 2026 $2.70 miljoner
y 1 juli 2026, till och med Juni 30, 2027 $2.75 miljoner
z 1 juli 2027, till och med Juni 30, 2028 $2.80 miljoner
aa 1 juli 2028, till och med Juni 30, 2029 $2.85 miljoner
ab 1 juli 2029, till och med Juni 30, 2030 $2.90 miljoner
ac 1 juli 2030, till och med Juni 30, 2031 $2.95 miljoner

i varje dom som returneras mot en vårdgivare i en åtgärd för felbehandling där handlingen eller handlingarna av felbehandling inträffade den 1 juli 2031 eller senare, som prövas av en jury eller i någon dom som ingåtts mot en vårdgivare i en sådan åtgärd som prövas utan jury, får det totala beloppet som kan återvinnas för någon skada på eller död hos en patient inte överstiga 3 miljoner dollar. Varje årlig ökning ska tillämpas på den handling eller de handlingar av felbehandling som inträffar på eller efter höjningens ikraftträdandedatum.

där lagen eller handlingarna om felbehandling inträffade före augusti 1, 1999, det totala beloppet som kan återvinnas för någon skada eller dödsfall hos en patient får inte överstiga den begränsning av återhämtning som anges i denna stadga som den gällde när lagen eller handlingarna om felbehandling inträffade.

vid tolkningen av detta avsnitt ska definitionerna i 8.01-581.1 i enlighet med detta avsnitt tillämpas.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.