symbiose

author
0 minutes, 51 seconds Read

Hvem har fordelen?

partnerne i symbiose kaldes symbionter. Den større organisme kaldes værten. Et symbiotisk forhold kan være fordelagtigt for begge organismer. Det kan dog også være fordelagtigt, nødvendigt eller endda ufordelagtigt for kun en partner. Det sidste tilfælde kaldes parasitisme.

nærende bladmush

et eksempel på symbiose er partnerskabet mellem bladskærermyrer og svampe. Myrerne opretholder svampene som en fødekilde for sig selv og deres larver. Til gengæld har svampene brug for myrerne for at give nærende biomasse produceret af blade. Dette er en symbiose, hvor begge partnere får en fordel og kaldes gensidighed.

en god vært

vi mennesker lever også i symbiose med andre organismer. Et eksempel er vores partnerskab med bakterier, der bebor vores hud og vores tarme og hjælper os med at leve mere effektivt. Ti gange så mange bakterier beboer en menneskekrop, som der er celler i den krop. Langt de fleste af disse bakterier er nyttige og nogle gange nødvendige for vores overlevelse.

Similar Posts

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.